Om oss

Jokkmokk Iron Mines AB är ett svenskt företag som grundades 2011 och är ett helägt dotterbolag till Beowulf Mining plc. Bolaget utvecklar järnmalmsprojektet Kallak/Gállok, som är beläget cirka 40 kilometer väster om Jokkmokk i Norrbottens län i norra Sverige.

Kallak/Gállok har potential att producera ett världsledande järnmalmskoncentrat, vilket skulle göra det till en viktig råvara för den gröna stålindustrin. Jokkmokk Iron drivs med stor hänsyn och respekt för miljö, natur, kultur och rennäring.

När gruvbrytningen är avslutad är målet att tillsammans med forskare, miljöexperter, rennäring och lokalbefolkning återskapa marker med biologisk mångfald och höga naturvärden.

Fakta

Jokkmokk Iron

Jokkmokk Iron Mines AB är ett helägt dotterbolag till Beowulf Mining plc.

I mars 2022 beviljades Jokkmokk Iron en bearbetningskoncession för Kallak K nr. 1.

Kallak/Gállok

Kallak/Gállok-fyndigheten är belägen väster om Jokkmokk i Norrbottens län, mellan byarna Björkholmen och Randijaur, 34 kilometer från världsarvet Laponia.

Fyndigheten upptäcktes redan på 1940-talet och bearbetningskoncessionen omfattar Kallak/Gállok Norra som innehåller en total volym på 136 miljoner ton järnmalm.

Järnmineraliseringen i marken vid Kallak/Gállok har en järnhalt på cirka 28%. Genom anrikning kan halten ökas till ett marknadsledande koncentrat som innehåller upp till 71,5% järn. Det höghaltiga koncentratet gör produktionen i Kallak/Gállok attraktiv för marknader längre ner i värdekedjan, såsom fossilfria ståltillverkare.

Varför gruva?

Svensk gruvnäring är avgörande i omställningen till ett hållbart samhälle. Ny, klimatsmart teknik kräver större mängd mineraler än fossilbaserade tekniker. Efterfrågan på mineral kommer alltså att öka kraftigt.
Kallak/Gállok är utmärkt positionerat som en potentiell säker och hållbar leverantör av högkvalitativt järnkoncentrat till Sveriges växande gröna ståltillverkningssektor. För Jokkmokk kommer en gruva skapa hundratals direkta jobb och nästan det dubbla i kringverksamheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom hela vår process.


    Jag accepterar de allmänna villkoren och har lästJokkmokk Irons sekretesspolicy.