Om oss

Jokkmokk Iron är ett svenskt bolag med ambition att under 30 år utvinna järnmalm i Kallak/Gállok. Verksamheten ska drivas med stor hänsyn och respekt för miljö, natur, kultur och rennäring.

Vi vill vara en trovärdig partner som tillsammans med lokalbefolkningen skapar ett attraktivt och intressant Jokkmokk för dem som bor och besöker platsen. Vid avslutad brytning är målsättningen att tillsammans med forskare, miljöexperter, rennäring och lokalbefolkning återskapa marker med biologisk mångfald och höga naturvärden.

Fakta

Jokkmokk Iron

Jokkmokk Iron Mines AB är ett helägt dotterbolag till Beowulf Mining plc.

I mars 2022 beviljades Jokkmokk Iron exploateringskoncession för Kallak K nr 1.

Kallak/Gállok

Kallak/Gállok-fyndigheten ligger väster om Jokkmokk i Norrbottens län, mellan byarna Björkholmen och Randijaur, 34 km från världsarvet Laponia.

Fyndigheten upptäcktes redan på 1940-talet och efter ett antal provborrningar uppskattas 389 miljoner ton järnmineralisering.

Den järnmineralisering som finns i marken i Kallak/Gállok har järnhalter om cirka 28 procent. Genom anrikning kan halten ökas till ett marknadsledande koncentrat som innehåller 71,5 procent järn. Det höghaltiga koncentratet gör Kallak/Gállok-produktionen attraktiv för marknader längre ner i värdekedjan, till exempel fossilfria ståltillverkare.

Varför gruva?

Svensk gruvnäring är avgörande i omställningen till ett hållbart samhälle. Ny, klimatsmart teknik kräver större mängd mineraler än fossilbaserade tekniker. Efterfrågan på mineral kommer alltså att öka kraftigt.
Kallak/Gállok är utmärkt positionerat som en potentiell säker och hållbar leverantör av högkvalitativt järnkoncentrat till Sveriges växande gröna ståltillverkningssektor. För Jokkmokk kommer en gruva skapa hundratals direkta jobb och nästan det dubbla i kringverksamheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom hela vår process.


    Jag accepterar de allmänna villkoren och har lästJokkmokk Irons sekretesspolicy.