Idéstudien för Kallak Norra visar positiv potential

Jokkmokk Iron har glädjen att presentera positiva resultat för den idéstudie (Scoping Study) som moderbolaget Beowulf genomfört gällande Kallak Norra. Detta stärker bolagets planer på att börja producera högkvalitativt järnkoncentrat år 2026.

Idéstudien inleddes förra sommaren efter att bearbetningskoncessionen för Kallak Norra  beviljades den 22 mars 2022 och i denna har man tagit hänsyn till utformningen för att minimera negativa miljömässiga och sociala effekter. När vi ser fram emot förstudien, som planeras att inledas under andra kvartalet 2023, kommer dessa koncept att utvecklas ytterligare tillsammans med andra innovationer för att maximera värdet av det utvunna materialet från projektet, t.ex. genom att producera byggmaterial som biprodukter.

Det är viktigt att notera att Kallak Norra bara är en del av KIOP (Kallak Iron Ore Project). Kallak Södra har tydligt definierade resurser samt prospekteringsmål vilket även gäller ett prospekteringsmål för sina angränsande licenser längre söderut i avvaktan på ytterligare prospektering och, om det är motiverat, ytterligare tekniskt arbete. Detta ger en möjlighet till expansion utöver det 14-åriga grundscenariot som varit beräkningen för Kallak Norra. Denna prospektering skulle utnyttja de anläggningstillgångar som betalats av Kallak Norra, t.ex. bearbetningsanläggningen och annan projektinfrastruktur.

Bolaget överväger nu möjligheten att, i det fall en prospekteringsborrning vid Kallak Södra är framgångsrik, integrera Kallak Norra och Kallak Södra och därefter ansöka om en bearbetningskoncession. Borrning och ytterligare tekniskt arbete kan ske under året och ansökan kan göras därefter.

Ulla Sandborgh, VD Jokkmokk Iron kommenterar:

”Svensk gruvdrift är avgörande för övergången till ett hållbart samhälle. Ny, klimatsmart teknik kräver större mängder mineraler än fossilbaserad teknik och efterfrågan på mineraler kommer att öka. Kallak är utmärkt positionerat som en potentiell hållbar leverantör av högkvalitativt järnkoncentrat som behövs i den svenska, nordiska och europeiska växande, gröna ståltillverkningssektorn.

Vi kommer att vara en naturlig del av utvecklingen av Jokkmokk som samhälle genom att bygga partnerskap med andra företag och skapa nya arbetstillfällen i detta område av Norrbotten. För Jokkmokk kommer en gruva att skapa cirka 700 arbetstillfällen under en potentiellt lång tidsperiod. Detta sker genom en integration av Kallak Norra och Kallak Södra och de synergieffekter som därigenom skulle skapas.”

”Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med miljötillståndet och planeringen av området med stor respekt för miljön, naturen, kulturen och rennäringen.”

Läs hela Scoping Study här:
https://polaris.brighterir.com/public/beowulf_mining_plc/news/rns/story/x5z928x 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom hela vår process.


    Jag accepterar de allmänna villkoren och har lästJokkmokk Irons sekretesspolicy.