Jokkmokk Iron kräver svar kring Inlandsbanan

Sveriges gröna omställning drivs från norr och allt fler aktörer väljer att investera i en hållbar utveckling av den svenska industrin. Men för att lyckas med omställningen krävs långsiktiga och hållbara transportalternativ i hela landet och nu kräver Jokkmokk Irons vd Ulla Sandborgh tydliga svar och bjuder in alla ansvariga aktörer till samråd.

– Det är ingen hemlighet att transporterna är en knäckfråga för regionen och för de jättesatsningar på den gröna omställningen som just nu genomförs i norra Sverige. Men samtidigt som vi ser att det finns fler och fler aktörer som är beredda att satsa stora pengar, saknar vi besked och tidsplan för när våra viktiga järnvägar ska rustas upp och få den kapacitet som krävs för att Sverige ska lyckas med omställningen, menar Ulla Sandborgh.

Jokkmokk Iron fick i mars 2022 bearbetningskoncession för Kallak Norra och har ambitionen att från start öppna en hållbar gruva som på sikt bidrar med ca 700 jobb till regionen. För att lyckas med det krävs goda transportmöjligheter och en lösning är Inlandsbanan som genom sin sträckning går genom Jokkmokk och därmed på ett hanterbart avstånd från Kallak/Gállok. Men för att kunna transportera malmen på Inlandsbanan krävs upprustning, något som uteblivit.

Att Inlandsbanan saknar avtal med staten efter att det nuvarande löper ut den sista april oroar då beslut och finansiering riskerar att utebli.

– Vi fick tidigt löften och garantier från Inlandsbanan, och har sen ett år tillbaka ett ramavtal för kapaciteten för transporterna. Men sen har det varit tyst. Det är bekymrande och riskerar att försena den gröna revolution som hela Norrland kan vara en nationellt och globalt ledande kraft för. Därför kommer vi nu att gå vidare med en inbjudan till samråd med berörda parter för att kräva svar på hur järnvägstransporterna ska lösas. Vi behöver definitivt öka tempot i dessa helt avgörande frågor och jag vet att det är fler som är oroade över utvecklingen.

Den för branschen så viktiga Malmbanan mellan Luleå och Narvik är ett alternativ för transportering av malmen från Kallak/Gállok, men med allt fler aktörer är trycket på Malmbanan redan hårt. Frågan är om det finns plats för fler. Infrastrukturminister Andreas Carlson meddelade under förra veckans Järnvägsforum att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att snabbutreda tågsatsningarna i norr. Ett välkomnade beslut enligt Ulla Sandborgh.

– Infrastrukturministern har helt rätt i att en god infrastruktur och transporter är helt avgörande för att Sverige ska lyckas med den gröna omställningen och det är positivt att Trafikverket nu får uppdraget att snabba på processen. Men det får inte stanna vid ord och utredning, vi behöver rusta upp järnvägsnätet rejält för att klara den gröna omställningen.

Ulla Sandborgh vill inte spekulera i vad de uteblivna svaren kring transportmöjligheterna får för konsekvenser för bolagets miljötillståndsansökan.

– Det är omöjligt att säga innan vi har fått raka svar kring infrastruktursatsningarna. För vår del kommer det att innebära en viss försening, det går inte att undvika. Men klart är att denna senfärdighet att rusta upp järnvägen till att vara stommen i transporterna ytterst kommer att påverka regioner, kommuner och samhällen. De riskerar att gå miste om satsningar, jobbmöjligheter och skatteintäkter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom hela vår process.


    Jag accepterar de allmänna villkoren och har lästJokkmokk Irons sekretesspolicy.