Jokkmokk Iron och Inlandsbanan i nytt projekt för att lyfta transportlösning

Bryt ut den nordligaste delen av Inlandsbanan mellan Arvidsjaur och Gällivare för en snabb upprustning av järnvägen tillsammans med andra intressenter inom den gröna omställningen i norra Sverige. Det är projektet som Jokkmokk Iron och Inlandsbanan AB nu går vidare med. ”Vi har inte tid att vänta, omställningen behövs nu” säger Ulla Sandborgh.

Jokkmokk Iron fick i mars 2022 bearbetningskoncession för Kallak Norra och har ambitionen att öppna en hållbar gruva som på sikt bidrar med ca 500 jobb till regionen, allt som en del av den pågående gröna revolutionen i norra Sverige. En knäckfråga för alla hårt satsande gröna aktörer i norr är transportmöjligheterna som i sig är avgörande för att lyckas med den satsning som nu följs av hela världen.

Att transportera tungt gods på järnvägsnäten kräver upprustning och investeringar och Jokkmokk Iron krävde tidigare under våren besked kring den så viktiga Inlandsbanan. Glädjande nog har bolaget den senaste månaden haft kontinuerlig och konstruktiv dialog med Inlandsbanans vd Otto Nilsson och aktörerna har nu i samförstånd valt att gå vidare med ett projekt som bygger på att upprusta sträckan Arvidsjaur-Gällivare till en standard som motsvarar näringslivets behov av transporter på järnväg.Denna lösning skulle också öppna för möjligheten att nå en nordlig anslutning till Malmbanan i Gällivare och för en möjlig sydlig anslutning till Stambanan via Arvidsjaur-Jörn och hamnarna i Luleå, Piteå och Skellefteå. Detta skulle gynna väldigt många företag som behöver transportlösningar i regionen.

”Vi menar allvar med den gröna omställningen och ser främst tåg som det huvudsakliga transportalternativet och inte lastbil på väg. Det är det mest hållbara alternativet och en utbyggnad av järnvägsnätet är över lag kritiskt att få till för att ta den norrländska gröna revolutionen i mål. Jag är glad att vi nu kan gå vidare med det här projektet tillsammans med Inlandsbanan och andra intressenter i regionen. Efter vårt tidigare krav på besked kring Inlandsbanan är det glädjande att det nu rör på sig och att så många visat intresse för frågan” säger Ulla Sandborgh, vd på Jokkmokk Iron.

En upprustning av Inlandsbanan skulle skapa en efterlängtad redundans i järnvägsnätet, ett nät som idag är ansträngt och skört för såväl godstransport som nationell säkerhet. Omvärlden förändras snabbt och plötsligt har industrin och totalförsvaret helt nya förutsättningar och andra behov. En modern och upprustad Inlandsbana skulle därför kunna stärka och serva långt fler kommuner och regioner än de som idag har direkt intresse i banan.

”För att möta den gröna industriboomen i norra Sverige behövs en upprustad och modern Inlandsbana, det tror jag alla är medvetna om. Nu krävs det konkreta åtgärder och konstruktiva förslag för att vi ska komma vidare och det är positivt att privata aktörer som Jokkmokk Iron ser värdet av banan och bidrar med proaktiva lösningar. Att rusta upp Inlandsbanan är i sig inga svårigheter men det krävs finansiering som hittills uteblivit” säger Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan AB.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom hela vår process.


    Jag accepterar de allmänna villkoren och har lästJokkmokk Irons sekretesspolicy.