Undersökningstillstånd för Parkijaur nr 8 beviljat

Detta är en inofficiell översättning av det ursprungliga pressmeddelandet från Beowulf Mining plc som publicerades den 29 februari 2024. Översättningen är avsedd att underlätta läsningen för en bredare publik. Det ursprungliga engelskspråkiga pressmeddelandet har företräde framför denna översättning. Det ursprungliga pressmeddelandet kan hittas här: Parkijaur nr 8 Exploration Permit Awarded

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), och dess helägda svenska dotterbolag Jokkmokk Iron Mines AB (”Jokkmokk Iron”), har glädjen att meddela tilldelningen av undersökningstillståndet Parkijaure nr 8. Parkijaure nr 8 är cirka 2 440 hektar stort och ligger söder om Kallak projektet och omedelbart söder och öster om bolagets befintliga undersökningstillstånd Parkijaure nr 6 (se Figur 1).

Figur 1. Undersökningstillståndsområden för Jokkmokk Iron.

Undersökningstillståndet Parkijaure nr 8 är prospektivt för järnmalmsmineraliseringar liknande de fyndigheter som definierats i Kallak. Bearbetning och tolkning av historiska magnetiska data har identifierat ett antal omfattande och starkt magnetiska anomalier med en längd på upp till fyra kilometer som tros kunna innehålla järnmalmsmineraliseringar. Ett historiskt diamantborrhål, BH72704 av Sveriges Geologiska Undersökning 1972, har rapporterats från den magnetiska anomalin Akkihaure i den sydligaste delen av tillståndet med en genomsnittlig järnhalt på 25 procent. Även om Jokkmokk Iron inte har kunnat lokalisera den ursprungliga borrloggen och analysdata för att bekräfta utvidgningen av järnmalmsmineraliseringen i BH72704, är de rapporterade halterna uppmuntrande och belyser potentialen för betydande järnmalmsmineralisering utöver de kända Kallak järnmalmsförekomsterna.

Undersökningstillståndet Parkijaure nr 8 utfärdades med tillståndsnummer 2024:030 i enlighet med minerallagen (1991:45) av Bergsstaten. Undersökningstillståndet gäller från den 27 februari 2024 till den 27 februari 2027 och ger bolaget exklusiv rätt att utföra undersökningsarbete inom det beviljade området i syfte att påvisa mineralpotentialen. Villkoren för Parkijaure nr 8 är standard för undersökningstillstånd med krav på att bolaget ska lämna in en arbetsplan före borrning och annan prospekteringsverksamhet, ingå avtal med markägare för att genomföra verksamheten och tillhandahålla kompensation för eventuell påverkan som orsakas av denna prospekteringsverksamhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom hela vår process.


    Jag accepterar de allmänna villkoren och har lästJokkmokk Irons sekretesspolicy.